GROWBOX

 

 

Greenhouseit introducerer nye læremidler til biologi, natur/teknologi og skolehaven. Vi ønsker at søsætte et klimakoncept, der giver Internettet jordforbindelse, og inviterer derfor alle skoler, gymnasier samt familier til at tage del i en realisering.

 

Skolehaven 4.0, et udviklings- og demonstrationsprojekt på Godsbanen, Aarhus, består af fire sammenflettede delprojekter: Off-Grid skolehavevæksthuset, et design; IoT klimacomputeren, Grobox; plantelaboratoriet, Grovogn; Bluetooth 5.0 miljøsensoren, et trådløst jordspyd, der måler temperatur, luftfugtighed, lufttryk, gas (VoC), lys og fugtighed i jorden.

ET KONCEPT

Fire delprojekter

TRÅDLØS KLIMASENSOR

Bluetooth 5.0 klimasensoren måler på vand i vækstmedie, lys, temperatur, luftfugtighed, gas (VoC) og lufttryk. Sensoren kan bruges sammen med Growboxen eller stå alene ifm. med tablet eller mobil. Data fra gassensoren giver indblik i klassens luftkvalitet.

 

Ved at anvende NFC teknologi tilstede i Nrf52832 processoren fra Nordic registreres sensoren ved at holde den hen til mobilen eller tabletten.

 

GROVOGNEN - ET PLANTELABORATORIUM

Designet består af en danskproduceret ebbe/flod bakke, et dyrkningssystem, som ligger i en tysk produceret aluminiumsramme. Grovognen kan bruges indendørs med LED vækstlys og er dimensioneret til at kunne gå igennem en standarddør.

 

Målsætningen er, at vi til Skolemessen 2018 kan udstille et færdigt koncept, der kan udbredes til de danske skoler. På nuværende tidspunkt arbejder vi fortsat på at udvikle.

GROWBOX - KLIMACOMPUTER

Designet har i forbindelse med udviklingsprojektet flyttet sig imod et mere trådløst koncept. Dette er en stor fordel i forhold til at integrere den på fx Grovognen, da den kan monteres et diskret sted, hvor også ledninger til lys, pumpe mv. samles.

 

Mini PCIe

Tidligere var GSM/GPRS modulet en fast bestanddel af Groboxen. Nu bliver det muligt at integrere GSM/GPRS, 3G/4G/5G, LORA (Low-Power Wide-Area Network), NB (Narrow Band Netværket) eller noget tredje vha. MINI PCIe formatet.

OFFGRID SKOLEVÆKSHUS

Som led i projektet har vi udviklet og bygget OffGrid formidlingsvæksthuset som et eksperimentarium med det formål at undersøge, hvordan man kan konstruere et robust og solenergidrevet væksthus til skolehaven. Huset er monteret på jordskruer og kan derfor opføres, hvor der er asfalt eller fliser, i fx skolegården.

 

Designet skaber synlighed omkring mulighederne for at arbejde med solenergidrevet, automatiseret klimastyring i et væksthus, bl.a. ved brug af IoT klimacomputeren, og sætter herved fokus på bæredygtighed i en moderne kontekst.

GALLERI

Lokation

Skovgaardsgade 3-5 v. Grøn Vogn

8000 Aarhus C

 

mail@greenhouseit.dk

Greenhouseit & Growbox